Племенные суки питомника


DOLCHE GRAND VITTORIYA

-Тори-

(ROSSIISKII KOLORIT BALTAZAR  х  EKSTRAVAGANTNAYA EVRIDIKA)

Личная страница 

ZEMFIRA`S DINASTY ITALIYA IZ MARIALGRADA

-Риса-

 (IZRAFEL ABE ATENTATOR  х  FARUDA SPERANTO IMPREZA ISTIMA)

Личная страница 


ZUMA RED FORCE IZ MARIALGRADA

-Зума-

(ROSSIISKII KOLORIT BALTAZAR  х  ZEMFIRA`S DINASTY ITALIYA)

Личная страница 

MATRIX REVOLUSHN IZ MARIALGRADA

-Шерли-

(FARUDA SPERANTO ONTAL OPTIMISTO  х  DOLCHE GRAND VITTORIYA)

Личная страница